Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 130
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 18. 3. 2016 Pražské projekty prevence kriminality pomohou seniorům
  Rada hl. m. Prahy schválila dva neinvestiční projekty v rámci Programu prevence kriminality na rok 2016. Jednak je to projekt Praha bezpečně online 2016: Místní prevence kybernetické kriminality páchané na seniorech a jednak projekt Praha-Senioři v bezpečí. Oba si kladou za cíl co nejvíce pomáhat seniorům v osvětě proti kriminalitě.
 • 16. 3. 2016 Jarní trhy na Výstavišti Praha Holešovice
  Na letošních jarních trzích, které se konají ve dnech 18. - 19. 3. 2016, přivítá návštěvníky více jak 20 prodejních stánků s ryze jarním sortimentem.
 • 16. 3. 2016 Konference: Inspirace pro CLIL
  Channel Crossings ve spolupráci s dalšími organizacemi a odborníky zabývajícími se metodou CLIL a jejím zaváděním do školní výuky pořádají 7. dubna 2016 celostátní konferenci plnou užitečných námětů, informací a zajímavých výukových materiálů „Inspirace pro CLIL, novinky a zkušenosti z praxe“.
 • 15. 3. 2016 Pražští radní odvolali ředitelku Středního odborného učiliště služeb v Praze 9
  Rada hlavního města na dnešním zasedání projednala situaci na Středním odborném učilišti služeb v Praze 9. Na základě prokázaného manažerského selhání zejména v oblasti výchovně vzdělávacího procesu radní rozhodli o odvolání ředitelky Jany Křížové z funkce. Podkladem byly především jednoznačné zprávy České školní inspekce o přetrvávajících nedostatcích v řízení této příspěvkové organizace. Po jednání to uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.
 • 15. 3. 2016 Praha pomůže s bydlením záchranářům, hasičům i policii
  Praze se podařilo v krátké době uvolnit další byty, které může pronajmout vybraným profesím. Patří k nim zejména zaměstnanci příspěvkových organizací hlavního města ale rovněž pracovníci, kteří se často s nasazením života starají o chod pražské metropole.
 • 15. 3. 2016 Radní schválili cenu vodného a stočného do konce roku 2016
  Rada hlavního města Prahy dnes schválila materiál upravující nájemné za vodohospodářský majetek pro rok 2016 a současně informaci o ceně pro vodné a stočné na rok 2016. Díky schválení navrženého navýšení ceny vodného a stočného bude hlavní město Praha prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., (PVS) schopno generovat z nájemného potřebné prostředky na povinnou výstavbu a rekonstrukci čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Bude také moci zintenzívnit obnovu vodohospodářského majetku a zmírnit tempo jeho stárnutí za horizont technické udržitelnosti.
 • 15. 3. 2016 Radní schválili cenu vodného a stočného do konce roku 2016
  Rada hlavního města Prahy dnes schválila materiál upravující nájemné za vodohospodářský majetek pro rok 2016 a současně informaci o ceně pro vodné a stočné na rok 2016. Díky schválení navrženého navýšení ceny vodného a stočného bude hlavní město Praha prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., (PVS) schopno generovat z nájemného potřebné prostředky na povinnou výstavbu a rekonstrukci čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Bude také moci zintenzívnit obnovu vodohospodářského majetku a zmírnit tempo jeho stárnutí za horizont technické udržitelnosti.
 • 15. 3. 2016 Přistoupení hlavního města Prahy k iniciativě Mayors Adapt
  Hlavní město Praha se letos připojilo k iniciativě Evropské unie Mayors Adapt a zavázalo se vypracovat strategii přizpůsobování změně klimatu.
 • 15. 3. 2016 Česká inspekce životního prostředí pochybení v Oboře Hvězda nenašla
  Šetření provedené Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) v Oboře Hvězda na začátku března letošního roku neshledalo žádné pochybení a kácení v této oblasti probíhá v souladu se zákonem. Podaný podnět hodnotí ČIŽP jako neopodstatněný.
 • 14. 3. 2016 Městská policie Praha bilancovala rok 2015
  Rok 2015 lze považovat z pohledu Městské policie hl. m. Prahy za úspěšný, a to nejen pokud jde o samotné výkony strážníků ve službě.
Celkový počet: nejméně 130
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další