Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
 • 2. 5. 2019 Praha připraví Akční plán pro udržitelnou energii a klima
  Hlavní město Praha připravuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Dokument má metropoli ukázat cestu a navrhnout konkrétní opatření, pomocí kterých bude Praha schopna plnit své závazky v podobě snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent do roku 2030.
 • 30. 4. 2019 Jedinečné momenty z přírody na fotografiích
  Nejlepší snímky z fotografické soutěže Czech Nature Photo 2019 jsou vystaveny do poloviny června v Karolinu. Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů s předáním cen se zde uskutečnil 29. dubna 2019, kde hlavní město Prahu, které soutěži poskytlo záštitu, zastupoval náměstek primátora Petr Hlubuček.
 • 30. 4. 2019 V Praze počet odhalených případů domácího násilí neklesá, za první čtvrtletí bylo vykázáno padesát násilníků
  Počet odhalených případů domácího násilí v Praze neklesá. Za první čtvrtletí tohoto roku skončilo vykázáním 50 případů. Každoročně se v posledních letech zvyšuje počet kontaktů Intervenčního centra Praha. Za první tři měsíce zaznamenali jeho zaměstnanci 1548 kontaktů od ohrožených osob. Neklesají ani počty nezletilých dětí, které jsou přítomny domácímu násilí nebo ho dokonce zažily na vlastní kůži. V rámci odhalených případů bylo v domácnostech násilí přítomno 52 dětí.
 • 29. 4. 2019 Pražská městská policie bude mít nové radiostanice
  Rada hlavního města schválila dnes výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na dodání nových radiostanic. Městská policie tak může dokončit modernizaci významné součásti svého radiového provozu.
 • 29. 4. 2019 Praha vydala metodické doporučení pro údržbu travnatých ploch v době sucha
  V současné době, kdy je Praha postižena jedním z nejvyšších deficitů srážek v rámci celé České republiky, není bohužel výjimkou neodborná údržba travnatých ploch všech kategorií. Protože neodbornou péčí a nevhodným zásahem může dojít i k zásadnímu poškození těchto ploch, zpracoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy metodické doporučení pro údržbu travnatých ploch v období dlouhotrvajícího sucha a horka.
 • 26. 4. 2019 V Praze se opět pasou ovce a kozy
  Po pražských stepích se pohybují od tohoto týdne dvě stáda ovcí a koz. Třetí stádo přibude příští týden a všechna tři budou vypásat předem vybrané lokality až do října. Každé stádo je tvořeno zhruba 70 zvířaty, přičemž z 80 až 90 procent převažují ovce, které spásají hlavně travní porosty. Zbytek tvoří kozy, které okusují především listy dřevin.
 • 24. 4. 2019 Rada hl. m. Prahy schválila plán obnovy vodohospodářské infrastruktury na rok 2019
  Pražští radní schválili roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaného Pražskou vodohospodářskou společností (dále PVS) v roce 2019. Celkové finanční zdroje na investice pro rok 2019 jsou předpokládány ve výši 2,135 miliardy korun bez DPH. Rekonstrukce se budou týkat výhradně vodárenských a kanalizačních staveb.
 • 23. 4. 2019 Praha vyzývá žáky pražských škol k opuštění plastů
  Hlavní město Praha chce přispět k tomu, aby se snížilo znečištění životního prostředí plasty. Proto radní pro školství, Vít Šimral, inicioval spolu s primátorem Hřibem soutěž, která cílí na pražské žáky. Týmy, které vymyslí nejlepší projekty na snížení produkce plastového odpadu, magistrát zafinancuje sumou do výše 10 000 Kč. Inspirací byl projekt „Praha 6 neplastuje“.
 • 23. 4. 2019 Praha na svých akcích omezí jednorázové plasty
  Na akcích podpořených dotacemi v oblasti kultury a umění se nově nebudou prodávat jídlo a nápoje v jednorázových plastech. Mezi povinnosti příjemce individuálních účelových dotací nové opatření šetřící přírodu zařadila radní pro kulturu Hana Třeštíková.
 • 23. 4. 2019 Revitalizace Karlova náměstí pokračuje. Vznikne podrobný plán správy náměstí
  Pražští radní na úterním zasedání schválili další krok k proměně Karlova náměstí. Návrh projde potřebnými úpravami, vznikne projektový výbor a pracuje se i na plánu správy náměstí. Vítězem tzv. řízení se soutěžním dialogem se v loňském roce stal tým německého krajinářského studia Rehwaldt Landschaftsarchitekten s architektonickou kanceláří BY Architects a dopravní kanceláří PD Filip. Řízení se uskutečnilo pod taktovkou Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR).
Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další