/zpráva z 22. jednání Rady hl. m. Prahy 5. června 2018/

„V minulých letech jsem se vždy zasazoval o doplňování a modernizaci požární techniky hasičských sborů na území hlavního města. A také o pořízení aktivních prvků pro zajištění bezpečnosti hasičů. Postupně také společně s městskými částmi řešíme rekonstrukce hasičských zbrojnic a v naléhavých případech jako je Dubeč, kde původní zázemí jednoznačně dosluhuje, je třeba přistoupit k demolici objektu a postavit novou zbrojnici,“ uvedl Libor Hadrava, radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

V rámci „Koncepce výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH požární technikou ve střednědobém výhledu na období 2019 – 2021“, kterou v úterý projednala Rada hl. m. Prahy, jsou navrženy z rozpočtu města konkrétní částky a jejich užití pro potřeby dobrovolných hasičů. Jedná se např. o rekonstrukci zbrojnic v Cholupicích, Dolních Měcholupech, Benicích, Kolodějích a v dalších městských částech – celkem představují dotace od města v příštích třech letech na tyto účely 86,673 mil. Kč.