Z tohoto důvodu bude tento den v okolí KCP zvýšená přítomnost složek integrovaného záchranného systému (ISZ). Dále dojde k částečnému omezení pohybu osob v okolí Kongresového centra Praha včetně omezení dopravy. Omezen bude vjezd na Pankrácké náměstí, včetně vjezdu a sjezdu do a z ulice 5. května. Doprava bude řízena strážníky městské policie a policisty.

Úřední doba na pracovištích odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy v objektu Business Centru Vyšehrad, který s KCP bezprostředně sousedí, zůstává beze změny.