Důvodem, proč radní Kordová Marvanová navrhuje změnu, je především zlepšení podmínek odměňování strážníků obecní policie za práci vykonávanou s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví. Od 1. 1. 2019 došlo na základě změny zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, k navýšení zvláštního (rizikového) příplatku příslušníků bezpečnostních sborů, a to z 6 000 Kč na 10 000 Kč.

Porovnáme-li práci strážníka obecní policie a policisty, zjistíme, že se jedná o práci obdobně náročnou a také obdobně rizikovou. Odlišné odměňování je tedy neodůvodněné, porušuje princip spravedlivého odměňování,“ vysvětluje radní Kordová Marvanová, proč se ve věci obrátila na ministerstvo práce a sociálních věcí.

Důvodem, proč ministryně návrh členů Rady hl. m. Prahy odmítla je, že míra rizik spojená se služebním poměrem příslušníků Policie České republiky není objektivně srovnatelná s mírou rizik spojenou s výkonem práce strážníků obecní policie v pracovním poměru.

„Tento důvod naprosto odmítáme. Strážníci jsou ve stejném ohrožení a jejich práce je stejně důležitá jako práce jejich kolegů ze státní policie. Praha se navíc dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků, aktuálně jich chybí skoro 340. Navýšení rizikového příplatku by zvýšilo atraktivitu strážnické profese na trhu práce. Je absurdní, že ministryně neumožní úpravu legislativy a znemožní obci, aby z vlastního rozpočtu mohla odměnit strážníky působící na jejím území,“ doplňuje náměstek primátora Petr Hlubuček.

Oba členové Rady hl. m. Prahy jsou přesvědčeni, že aktuální rozdíl mezi výší rizikového příplatku členů bezpečnostních sborů a obecními strážníky ještě sníží atraktivitu profese strážníka obecní policie, zejména v Praze.

„Navrhovaná změna by neznamenala větší rozpočtovou zátěž pro jednotlivá města a obce. Bylo by totiž na zvážení jednotlivých obcí, zda ke zvýšení rizikového příplatku vzhledem k rozpočtovým možnostem přistoupí. Proto apelujeme na vládu, aby nebránila rozhodování obce, jak a v jaké výši bude vyplácet své strážníky,“ shodují se oba radní.