Kdy vznikla městská policie v Praze?
Městská policie obecně vznikala na začátku 90. let, bylo to období prvních svobodných voleb do parlamentu i do městského zastupitelstva. Zákon o obecní policii schválil Parlament ČR už v roce 1991, ale účinnost nabyl až 11. května 1992. To je datum, které si shodou okolností také 11. května letos připomeneme na Staroměstském náměstí jako okamžik vzniku Městské policie Praha.

Stal jste se prvním ředitelem, jaká to byla pro vás doba?
Myslím, že byla pro všechny hektická, tehdejší SNB, pozdější policie, neměla téměř žádný respekt a velmi malou důvěru představitelů měst. V ulicích chyběli ti, kteří by se starali o veřejný pořádek. Na druhé straně, SNB se ani před rokem 1989 o veřejný pořádek a takové ty zdánlivě drobné záležitosti příliš nestarala, ale existovala městská inspekce veřejného pořádku, která měla takové záležitosti na starost, takže na radnici existoval odbor, který se zajímal o veřejný pořádek. Ale to samozřejmě v té době nestačilo.

Jak jste se stal ředitelem?
Neměl jsem téměř žádné zkušenosti z práce bezpečnostních složek, jen roční zkušenost s bezpečnostní agenturou, kterou jsem pomáhal zakládat. Když bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele městské policie, nebylo dost vhodných kandidátů, především byli příliš svázáni s minulým režimem, nebo neměli naprosto žádné zkušenosti s takovou prací. Byla to neopakovatelná doba, byl jsem hodně mladý, 24 let, čerstvý absolvent právnické fakulty a tak jsem byl nakonec vybrán. Tehdy měla městská policie kolem 70 lidí.

Měl jste jako ředitel v těch prvních pěti letech třeba dost peněz na vytvoření městské policie?
Patrné je to už z toho, že po pěti letech se počet strážníků zvýšil ze sedmdesáti na tisícovku a navíc měli mnohem rozsáhlejší pravomoci. Ukazuje se, že v tomto případě funguje evoluce a vše vykrystalizuje. Peněz, i když se to s dnešní dobou nedá samozřejmě srovnávat, bylo skutečně dost. Města, nejen Praha, chtěla městskou policii, protože tak mohla skutečně ovlivňovat veřejný pořádek, ale třeba i dopravu v klidu. Kdyby vše zůstalo na Policii ČR, asi by situace byla dost zoufalá.

Jak vidíte stav městské policie jako politik a do určité míry její nadřízený?
Dnes má 1700 mužů a zanedlouho to bude 2700 strážníků. Je to instituce, která má v každém případě respekt a popravdě řečeno, nedovedu si stejně jako většina lidí představit veřejný pořádek a dopravu bez městské policie. Kdyby vše zůstalo jen na státní policii, byl by to skutečně problém, protože má jiné priority.

Oceníte asi padesátku strážníků, kteří stáli u zrodu městské policie a slouží dodnes, jaký dárek ale dostanou strážníci ještě?
Jejich plat je výrazně nižší než mají policisté a tak považuji za korektní, že jim byl plat zvýšen. Myslím, že dalším velkým dárkem nejen městské policii ale i městu vůbec je vznášedlo, které předvedeme v pátek 11. května na Staroměstském náměstí veřejnosti.
Musím konstatovat, že má nezastupitelnou úlohu pro práci městské policie, zejména při evakuaci osob za složitých podmínek.

Jak vidíte budoucnost, stane se z městské policie metropolitní?
Už dlouho se postupně sbližují pravomoci v dopravě a veřejném pořádku mezi městskou policí a Policií ČR. A myslím, že tudy vede cesta. Nikdo nemá zájem na tom, přebírat vyšetřování trestných činů, technické použití odposlechů, útvar rychlého nasazení a podobně. Ale jde o přímý výkon funkce na ulici. Strážníci jsou buď v terénu, nebo na operačních střediscích a nemají žádnou práci administrativního charakteru.

Policie ČR má na starost kriminalitu a bezpečnost státu a je zatížena mnoha administrativními úkony. Naše priority jsou tedy trochu jinde, když vezmu jako příklad sto strážníků, kteří nyní slouží v metru: nejsou tam proto, aby pochytali tisíce pachatelů a vybrali miliony na pokutách, ale jsou účinnou prevencí před trestnými činy v metru a dávají občanům pocit bezpečí.

Jestli se sbor, který bude v budoucnu sloužit Pražanům, bude jmenovat metropolitní policie nebo jinak, není důležité. Podstatné bude, že těch 2700 nebo i víc strážníků bude dbát na veřejný pořádek a kázeň v dopravě a v podobných oblastech. Smysl vidím v tom, že vznikne sbor podřízený městu a jen v okamžicích skutečné krize může být podřízen jednotnému velení ze strany Police ČR, ministerstva vnitra, armády a dalších. To mimochodem dnes v podstatě ze zákona ani není možné, a je to absurdní, protože všichni cítíme, že by to tak mělo být. Proto se už také o zákonu, který by to umožnil, diskutuje.

Jak by tedy mohlo vypadat určité splynutí pořádkové části Policie ČR a městské policie?
Budoucnost vidím velmi perspektivně, protože města budou chtít instituci, která bude vymáhat to, co je nyní na okraji zájmu Policie ČR. Praha má na rozdíl od všech ostatních obrovskou výhodu, protože hranice města jsou identické s hranicemi kraje a také hranicemi krajské policie. Všude jinde narážejí města na třístupňové řízení u policie. Nemyslím ale, že by městská policie vplynula do policie státní, ale naopak, část policistů by přešla k policii městské i s tím, že by stát na městskou policii z části přispíval. Kdyby tomu bylo opačně, troufám si tvrdit, že ministerstvo vnitra by nemělo finance na to, aby utáhlo městské policisty a obával bych se toho, že se nakonec změní priority této složky a zase budeme na začátku.