„Služebny tvoří základní a ničím nenahraditelné zázemí strážníků i policistů. A jejich úroveň se jak pozitivně, tak negativně, může podepsat i na samotném výkonu služby. Řada služeben na území Prahy je dodnes stále ještě v ne zcela vyhovujícím stavu, dokonce bez odpovídajícího hygienického zázemí. Pokud proto chceme přispívat ke zvýšení celkové bezpečnosti na území města, nemůžeme takové skutečnosti přehlížet,“ uvedl Libor Hadrava, pražský radní pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality.

Rekonstrukce služeben se zaměří na obnovu střech či fasád, sociálního zařízení, rozvodů kanalizace, teplé a studené vody, kuchyní, podlah, vzduchotechniky či odpadů. Do roku 2021 bude na tyto práce vynaloženo 114 815 000 korun.

Návrh na udělení účelových investičních dotací, který vyšel z požadavků jednotlivých městských částí a rovněž z požadavku Městské policie hlavního města Prahy, schválilo zastupitelstvo Prahy 14. června 2018.