„Absolvovali jsme speciální kurs, který nám výrazně rozšířil znalosti,“ uvedl Michal Petržela, ředitel sdružení dobrovolných zdravotnických záchranářů Life RESCUE – záchranáři Praha. Pro záchranáře byl připraven ojedinělý výcvik, v kterém se seznámili s celým střediskem a všemi simulátory, i s pomůckami, které se používají na palubě letadla, jako jsou dýchací masky pro piloty a cestující, hasící přístroje, ochranné prostředky při požáru a dýmu na palubě a prostředky pro první pomoc.

„Vyzkoušeli jsme si i hašení požáru na palubě letadla, který byl simulován velmi věrně. Hasili jsme jak plameny v troubě na ohřev jídel, tak v úložném prostoru pro zavazadla, a likvidovali jsme i požár košů v uličce,“ sdělil Petržela.

Osmnáct lidí za devatenáct vteřin

Po ukázce a zkoušce nouzového otevírání dveří v případě nouzové přistání se stali záchranáři pasažéry a trénovali sjezd po skluzu, který se z každého letadla při nouzovém přistání vysune. „Na závěr byla připravena modelová situace, kde bylo potřeba v nouzi evakuovat palubu s cestujícími tak, jak by to probíhalo v reálu. Celkem 18 lidí bylo z makety Boeningu 737 evakuováno za úžasných 19 vteřin,“ popsal akci M. Petržela.

Účastníci získali certifikát o absolvování speciálního kurzu pro záchranné týmy. Jeho platnost se ale musí každoročně obnovovat. „Rozhodli jsme se, že tuto akci budeme opakovat,“ řekl Petržela. Většina z dobrovolných záchranářů z Life RESCUE totiž v běžném životě pracuje v oblastech, které mají s jejich dobrovolnickou činností mnoho společného. Není vyloučeno, že mohou tuto novou dovednost i využít. „U záchranných služeb platí dvakrát heslo – štěstí přeje připraveným,“ komentoval účast dobrovolníků ve školícím středisku ČSA Petržela.