Usnesením č. 1606 ze dne 5.8. 2019 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

Dle těchto Pravidel nabízí hlavní město Praha pronájem bytů zaměstnancům nebo příslušníkům vybraných profesí, kteří jsou navrhováni:

- státními orgány a organizacemi, orgány HMP, organizacemi, jejichž zřizovatelem je HMP a příslušnými odbory MHMP v rámci kvóty schválené RHMP (jedná se např. o Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, učitelé, Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy atd.)

 

Veškeré záležitosti vztahující se k pronájmu bytu, prodlužování doby nájmu bytu či pronájmu jiného bytu jsou uvedeny v Pravidlech.

 

Žádost o pronájem bytu hl. m. Prahy se podává zaměstnavateli, případně příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy (v případech zdravotníků a učitelů) na předepsaném formuláři.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

 

Policie ČR

Mgr. Alžběta Zezulová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 119
telefon: 236 003 268
e-mail: alzbeta.zezulova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.

 

Městská policie hl. m. Prahy

Mgr. Petr Chmelař, DiS. oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 111
telefon: 236 002 803
e-mail: petr.chmelar@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.

 

Ostatní vybrané profese

Mgr. Zdeňka Plchová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 122
telefon: 236 002 732
e-mail: zdenka.plchova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.