Usnesením č. 3141 ze dne 13.12.2016 schválila Rada hl. m. Prahy "Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ". Pravidla byla změněna usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2475 ze dne 18.9.2018.