Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 442 ze dne 18.3.2019 "Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ".

Původní Pravidla, která byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 13.12.2016, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2475 ze dne 18.9.2018, byla zrušena.