Usnesením č. 3141 ze dne 13.12.2016 schválila Rada hl. m. Prahy "Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ"