Úřední desku naleznete zde: http://www.praha.eu » O městě » Úřední deska, případně pod níže uvedeným odkazem:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?cislo=&nazev=&text=&typ=0&odbor=10701&stranavel=15&test=value

Pronájem malometrážních bytů

Hlavní město Praha nabízí k pronájmu vybrané malometrážní byty. Usnesením č. 1445 ze dne 7.6.2016 schválila Rada hl. m. Prahy pravidla pronájmu malometrážních bytů v domech hl. m. Prahy.

V současné době jsou připravována nová "Pravidla". Předpokládáme, že nová výběrová řízení budou zveřejněna v průběhu měsíců července a srpna 2017.

Výběrová řízení včetně všech podmínek jsou průběžně zveřejňována na úřední desce hl. m. Prahy. Vzorovou nájemní smlouvu naleznete zde .

Potvrzení o výši přijmu se dokládá na formuláři, který je k dispozici zde.

Vzor správně označené obálky naleznete zde.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Tereza Vacková oddělení využití bytového fondu
adresa: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 - 3. patro, č. dveří 315
telefon: 236 003 268    /  fax. 236 007 018   
e-mail: tereza.vackova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod. 
  středa    8,00 - 18,00 hod.

Výběrová řízení na pronájem volných bytů nacházejících se v domech navržených k prodeji po technologicky - funkčních celcích

Hlavní město Praha nabízí k pronájmu volné byty nacházející se v domech navržených  k prodeji po technologicky - funkčních celcích, a to formou výběrových řízení dle pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2698 ze dne 7.10.2014 (tímto usnesením byla zrušena původní pravidla schválená usneseními č. 669 ze dne 18.5.2012, ve znění usnesení č. 1872 ze dne 6.11.2012, ve znění usnesení č. 1431 ze dne 20.8.2013).

V současné době jsou připravována nová "Pravidla". Předpokládáme, že nová výběrová řízení budou zveřejněna v průběhu měsíce června tohoto roku.

Výběrová řízení včetně bližších informací budou průběžně zveřejňována na úřední desce hl. m. Prahy.

Úřední desku naleznete zde: http://www.praha.eu » O městě » Úřední deska.

Vzor správně označené obálky naleznete zde.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Jana Balková oddělení využití bytového fondu
adresa: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 - 3. patro, č. dveří 316b
telefon: 236 002 014    /  fax. 236 007 018   
e-mail: jana.balkova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod. 
  středa    8,00 - 18,00 hod.

Výběrová řízení na pronájem bytů v centru hl. m. Prahy za tržní nájemné

Vybrané bytové jednotky v atraktivních lokalitách centra hl. m. Prahy (zejména v Praze 1, Praze 2 a Praze 10) jsou pronajímány formou výběrového řízení za tržní nájemné. O pronájmu bytu rozhoduje výhradně Rada hl. m. Prahy.

Pravidla pro pronájem bytů výše uvedeným způsobem schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1264 ze dne 30.5.2017.

Výběrová řízení včetně bližších informací budou průběžně zveřejňována na úřední desce hl. m. Prahy.

Úřední desku naleznete zde: http://www.praha.eu » O městě » Úřední deska.

Vzor správně označené obálky naleznete zde.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Tereza Vacková oddělení využití bytového fondu
adresa: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 - 3. patro, č. dveří 315
telefon: 236 003 268    /  fax. 236 007 018   
e-mail: tereza.vackova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod. 
  středa    8,00 - 18,00 hod.