Nyní si můžete podle účelu vybrat ze tří možností, jak naše formuláře získat:

  1. K náhledu ve formátu MS Word,
    (nedoporučujeme ke stažení a k tisku – obvykle se změní grafická úprava)
  2. Ke stažení ve formátu Adobe Acrobat Reader (stažení zdarma).
  3. K vyplnění a odeslání (příp.vytištění).
  Ve formátu DOC Ve formátu PDF
Žádost o pronájem bytu - vybrané profese žádost  
Žádost o bydlení pro zdravotně postižené občany žádost  
Žádost o bydlení ze sociálních důvodů žádost  
Vzájemné výměny bytů žádost  
Výměny bytů (menšího, většího atd.)  žádost  
Výměna bytu BD Kulatý Chodovec žádost  
Přechod nájmu bytu žádost  
Žádost o bydlení pro seniory žádost  
Dohoda o odděleném bydlení manželů    
Žádost o příspěvek na bydlení    
Žádost o doplatek na bydlení    
Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování cizince žádost  
Dohoda o vyloučení vzniku společného nájmu bytu manžely dohoda