Formuláře (žádosti):

  Ve formátu DOC Ve formátu PDF
Žádost o pronájem bytu - vybrané profese žádost  
Žádost o bydlení pro zdravotně postižené občany žádost  
Žádost o bydlení ze sociálních důvodů - fyzické osoby žádost  
Žádost o bydlení ze sociálních důvodů - krátkodobý pronájem bytu žádost  
Vzájemné výměny bytů žádost  
Výměny bytů (menšího, většího atd.)  žádost  
Přechod nájmu bytu žádost  
Žádost o bydlení pro seniory žádost  

 

Ostatní dokumenty:

  Ve formátu DOC Ve formátu PDF
Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování cizince žádost  
Dohoda o vyloučení vzniku společného nájmu bytu manžely dohoda