Nyní si můžete podle účelu vybrat ze tří možností, jak naše formuláře získat:

  1. K náhledu ve formátu MS Word,
    (nedoporučujeme ke stažení a k tisku – obvykle se změní grafická úprava)
  2. Ke stažení ve formátu Adobe Acrobat Reader (stažení zdarma).
  3. K vyplnění a odeslání (příp.vytištění).
  Ve formátu DOC Ve formátu PDF
Žádost o pronájem bytu - profese (mimo zaměstnanců/příslušníků bezpečnostních složek) žádost  
Plnohodnotný formulář žádosti včetně příloh bude žadateli poskytnut poté, co OBF MHMP obdrží návrh na pronájem bytu od příslušného ředitele navrhující organizace, resp. příslušného odboru MHMP.
Žádost o pronájem bytu (VZOR) - profese (Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy)  
žádost
Plnohodnotný formulář žádosti včetně příloh bude žadateli poskytnut poté, co OBF MHMP obdrží návrh na pronájem bytu od příslušného ředitele navrhující organizace, resp. příslušného odboru MHMP.
Žádost o bydlení pro zdravotně postižené občany žádost  
Žádost o bydlení ze sociálních důvodů žádost  
Výměny bytů žádost  
Pronájem menšího bytu žádost  
Pronájem většího bytu žádost  
Pronájem jednoho většího bytu (sestěhování) žádost  
Pronájem dvou menších bytů (rozestěhování) žádost  
Výměna bytu BD Kulatý Chodovec žádost  
Přechod nájmu žádost  
Nová nájemní smlouva k podnikovému bytu    
Žádost o bydlení pro seniory žádost  
Dohoda o odděleném bydlení manželů    
Žádost o příspěvek na bydlení    
Žádost o doplatek na bydlení    
Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování cizince žádost  
Dohoda o vyloučení vzniku společného nájmu bytu manžely dohoda