nám. Franze Kafky 1, 110 01, Praha 1
 
jméno a příjmení činnost číslo dv. telefon e-mail
Ing. Josef Tunkl ředitel odboru 312 236 00 2353 josef.tunkl@praha.eu
 
oddělení právních a ekonomických činností
Mgr. Tomáš Trejtnar vedoucí oddělení 317 236 00 2126 tomas.trejtnar@praha.eu
JUDr. Lenka Valášková právnička oddělení 209 236 00 2218 lenka.valaskova@praha.eu
Mgr. Pavel Gorčík právník oddělení 209 236 00 2370 pavel.gorcik@praha.eu
Mgr. Jitka Plevová právnička oddělení 316a 236 00 2500 jitka.plevova@praha.eu
Kamila Musilová podatelna oddělení 403 236 00 3175 kamila.musilova@praha.eu
Anna Ondráková podatelna oddělení 403 236 00 2167 anna.ondrakova@praha.eu
Pavla Čermáková hospodářka, ekonomka 311 236 00 2086 pavla.cermakova@praha.eu
Mgr. Sylva Nevedomská referentka bytové politiky 311 236 00 2390 sylva.nevedomska@praha.eu
Kateřina Cucová sekretářka odboru 311 236 00 2360 katerina.cucova@praha.eu
         
oddělení využití bytového fondu
Ing. Helena Švrčinová vedoucí oddělení 318b 236 00 2771 helena.svrcinova@praha.eu
Mgr. Jana Balková referentka bytového fondu 316b 236 00 2014 jana.balkova@praha.eu
Jindřiška Beyzaiová  referentka bytového fondu 316a  236 00 2372 jindriska.beyzaiova@praha.eu
Olga Fialová   referentka bytového fondu 309  236 00 2441 olga.fialova@praha.eu
Mgr. Petr Chmelař, DiS. referent bytového fondu 314  236 00 2803 petr.chmelar@praha.eu
Bc. Kada  Josef  referent bytové politiky 310  236 00 2690 josef.kada@praha.eu
Mgr. Larisa Kastnerová   referentka bytového fondu 310  236 00 3103 larisa.kastnerova@praha.eu
Mgr. Zdeňka Plchová referentka bytového fondu 309 236 00 2732 zdenka.plchova@praha.eu
Milena Smetanová organizačně administrativní referentka 318a 236 00 3199 milena.smetanova@praha.eu
Bc. Jan Švehla organizačně administrativní referent 406 236 00 2559 jan.svehla@praha.eu
Mgr. Tereza Vacková referentka bytového fondu 315a 236 00 3268 tereza.vackova@praha.eu
MUDr. Stella Hošková referentka bytového fondu 406 236 00 2247 stella.hoskova@praha.eu
         
oddělení privatizace bytového fondu
Mgr. Jan Myška vedoucí oddělení 319-320 236 00 2792 jan.myska@praha.eu
Ladislav Pešek referent bytového fondu 319-320 236 00 2696 ladislav.pesek@praha.eu
Ing. Vlasta Tintěrová referentka bytového fondu 315a,b 236 00 3178 vlasta.tinterova@praha.eu
Bc. Karolína Tomanová referentka bytového fondu 319-320 236 00 2758 karolina.tomanova@praha.eu
Hana Zachová referentka bytové politiky 315a,b  236 00 2742 hana.zachova@praha.eu