Místní Agenda 21 (MA21) je proces, v němž místní úřady a samospráva spolupracují s veřejností a reprezentanty všech zájmových skupin obce na sestavení plánu akcí, kterými hodlají podpořit zavádění principů udržitelného rozvoje do činnosti obce. MA21 byla poprvé zmíněna v kapitole 28 Agendy 21 – dokumentu Organizace spojených národů, který byl schválen světovým shromážděním v roce 1992 (konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro) k podpoře zavádění principů udržitelného rozvoje. Doporučuje se, aby se místní úřady na základě konzultací a vytváření konsensu poučily od občanů, místních občanských, komunitních, obchodních a průmyslových organizací a získaly informace nutné pro zformulování nejlepších strategií.

Místní Agenda 21 v Praze

Ke konci roku 2013 se k MA 21 oficiálně hlásilo 14 městských částí (stav k prosinci 2013 dle databáze MA21 spravované CENIA), z toho v kategorii C byly evidovány městské části Praha–Libuš a Praha - Dolní Počernice, dále Praha 7, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 18, Praha 21, v kategorii D pak městské části Praha 20 a Praha-Troja a v kategorii Zájemci byly evidovány městské části Praha 10, Praha 19, Praha - Přední Kopanina a Praha-Slivenec.
V kategorii A a B nebyly
ke konci roku 2013 evidovány žádné městské části hl. m. Prahy. Od února 2014 je v kategorii Zájemci zaevidována MČ Praha 4.

Hlavní město Praha jako kraj se oficiálně přihlásilo k principům MA21 v roce 2013 vstupem do zájmového sdružení Národní síť Zdravých měst (NSZM) a přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha” (viz usnesení zastupitelstva HMP č. 30/93 dne 20. 6. 2013). Politikem Projektu Zdravý kraj je radní hl.m. Prahy pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Koordinátorem projektu je Mgr. Jindřich Exner. více informací k projektu Zdravý kraj

Mapa - MČ hl. m. Prahy evidované v databázi místní Agendy 21 v roce 2014 (stav k září 2014)