Dům poskytuje specifické služby nevidomým a slabozrakým. Jsou zde speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.

V průběhu dne se můžete seznámit v Domě služeb:

 • s metodami nácviku samostatné chůze, stolování, vaření, vlastnoručního podepisování nebo čtení a psaní slepeckého Braillova písma, stejně jako se speciálními optickými pomůckami a kamerovými lupami (Tyfloservis)
 • s pomůckami denní potřeby (Prodejna pomůcek pro nevidomé SONS)
 • s učebnou výpočetní techniky, kde se nevidomí lidé učí pracovat s počítačem i internetem bez použití monitoru a myši (Tyflokabinet SONS)
 • s prostorami pro klubové setkávání (SONS)
 • s ukázkou reliéfních vodicích linií s ozvučeným semaforem
 • s praktickými ukázkami speciálních reliéfních, akustických i světelných naváděcích systémů usnadňujících orientaci těžce zrakově postiženým (Metodické centrum odstraňování bariér SONS)
 • s programem podpory pracovního uplatnění zrakově postižených (SONS)
 • s provozem a pravidly sociální služby resp. péče ambulantní a terénní – průvodcovská a předčitatelská služba pro nevidomé a slabozraké (TyfloCentrum)
 • s možnostmi volnočasových aktivit zrakově postižených (SONS)
 • s Navigačním centrem SONS pro nevidomé
 • s Knihovnou digitálních dokumentů (SONS)
 • s časopisem zora

Den otevřených dveří se koná u příležitosti Dne nevidomých, kterým je 13. listopad na počest zakladatele systematického vzdělávání nevidomých, Francouze Valentina Haüye, který v roce 1784 založil v Paříži první výchovně vzdělávací zařízení pro nevidomé. V. Haüy se narodil 13. listopadu 1745. Den jeho narození, vzhledem k jeho pedagogickému odkazu, zvolili v roce 1947 dva naši významní pedagogové působící na školách pro nevidomé (Rudolf Krchňák a Lubomír Nop) za Den nevidomých.


Pozvánku naleznete v příloze.