/zpráva ze 4. jednání Rady hl. m. Prahy 30. ledna 2018/

Finanční podporu mohou žádat jak městské části, příspěvkové či neziskové organizace, tak i fyzické nebo právnické osoby, které působí na území hlavního města Prahy. Informační schůzka pro žadatele se uskuteční 20. února 2018 od 14.00 hodin v budově Škodova paláce v místnosti 201. Žádosti lze podávat od 3. do 31. března 2018. Výše minimální spoluúčasti žadatele se pohybuje od 0 % do 50 %. Celková finanční podpora je alokována do výše 10 milionů korun.

Navržené oblasti podpory reagují na nejčastěji identifikované problémy, které jsou významnou překážkou nejen pro osoby na invalidním vozíku, ale i seniory či maminky s malými dětmi. Jsem rád, že tímto pomůžeme systematicky zlepšovat podmínky jejich pohybu v Praze,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času.

Grantový program volně navazuje na minulý rok, který byl vyhodnocen komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou jako velice přínosný.

Harmonogram grantového programu 2018:

20. 2. 2018

Informační schůzka s potencionálními žadateli

3. 3. 2018

Začátek přijímání žádostí

31. 3. 2018

Ukončení přijímání žádostí

1. 6. 2018

Oznámení o výsledku projednání posouzených žádostí orgánem hl. m. Prahy

do 30. 6. 2018

Uzavření smluv

do 31. 12. 2019

Realizace projektu a čerpání finančních prostředků

do 31. 1. 2020

Předložení závěrečné zprávy o vyúčtování podpory

 

Příloha: Dotační oblasti a výše podpory