Hodnotil bakalářské práce studentů této prestižní soutěže mladých talentů. Hodnotící komise byla složena ze zástupců několika zemí. Tématem prací bylo naše hlavní město – konkrétně pražská magistrála a její proměna v městskou třídu. Studenti třetího ročníku pařížské školy architektury pod vedením Yvette Vašourkové a místních pedagogů se zaměřili na urbanistické řešení okolí magistrály. Testovali potenciál dnes ne ideálně fungujícího prostoru kolem magistrály jako je například Těšnov, Florenc, Vrchlického sady a území za Národním muzeem a výsledkem je několik variant návrhů řešení.

„Spousta nadějných vizí, možná neznalost našich technických a dopravních souvislostí, ale s upřímnou snahou vytvořit lepší město. Těším se na krátkou výstavu, kterou s touto školo zorganizujeme. Jistě z toho bude i příspěvek o kultivované urbanizaci magistrály na konferenci, kterou na toto téma chystáme na podzim," shrnuje svoji účast v hodnotící komisi první náměstek primátora Petr Hlaváček. Dodal, že se studentům líbila Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy navržená a díky koordinaci s městskými částmi nedávno realizovaná muzejní oáza.

Projekty zaměřené na úpravy magistrály a jejího okolí budou představeny na podzim v Praze.