Nově vzniklá střední škola nabídne široké veřejnosti kapacitu čtyři sta žáků a lycejní pedagogický obor vzdělávání jak ve formě denního studia pro celkem 150 žáků, tak ve formě kombinovaného vzdělávání pro dalších 250 žáků. Jejízápis do rejstříku škol a školských zařízení nabyde účinnosti v září příštího roku.

Máme již zkušenost s konceptem celkem sedmi základních škol, tedy ScioŠkol, realizovaných společností Scio, které se díky moderním formám výuky a inovativnímu přístupu k pedagogické práci rychle staly poptávanými subjekty pro poskytování školských služeb. Je logické, že tento soukromý subjekt hodlá v další fázi rozvoje propojit základní vzdělávání se střední školou a v tomto záměru má naši plnou podporu,“ uvedla radní hlavního města Prahy Irena Ropková. „Podporu ze strany hlavního města má společnost Scio i s ohledem na to, že žáci střední školy dostanou prakticky okamžitě možnost praktické výuky přímo na zmiňovaných ScioŠkolách, a rovněž kvůli neustále se zvyšující poptávce po kvalifikovaných učitelích pro zájmové vzdělávání a volný čas a rovněž poptávce po asistentech pedagogů, kterých je v hlavním městě nedostatek,“ dodala radní.

Půjde o pedagogické lyceum. Předpokládáme, že do něj budou nastupovat nejen absolventi ScioŠkol, ale i další zájemci, kteří budou chtít na vlastní kůži zažít moderní vzdělávání, velkou studijní autonomii, volitelnost i flexibilitu studia. Studenti ve ScioŠkole mají velkou míru odpovědnosti nejen za vlastní učení, ale i za podobu a fungování školy. Vytváříme prostředí, kde spolurozhodují o tom, jak škola vypadá. Rádi bychom, aby někteří z nich pak pokračovali v pedagogické dráze a dál přenášeli tyto zkušenosti do praxe,“ řekl ředitel společnosti Scio a její zakladatel Ondřej Šteffl.Věříme však, že i ostatní žáci školy, kteří budou ve studiu pokračovat v jiném oboru, nakonec ocení a využijí pedagogické zkušenosti, které získají z propojení střední školy s našimi základními školami. Když nic jiného, tak jako poučení rodiče svých dětí. A nakonec na tom máme i trochu sobecký zájem, že jistě někteří z absolventů lycea skončí jako průvodci na ScioŠkolách,“ dodal Šteffl.