Mammacentrum mění svojí adresu v Praze 4 po čtyřiadvaceti letech. Pro pacientky to znamená větší pohodlí v modernějším prostředí a lepší dostupnost. „Konečně se řadíme se vším všudy ke špičkovým pracovištím evropského standardu. Důležité je, aby se u nás cítili dobře jak pacienti, tak i zaměstnanci,“ říká MUDr. Regina Šírová, vedoucí lékařka Mammacenter skupiny Medicon.

Mammacentrum patří mezi dvě pracoviště u nás, které jsou zařazené do databáze center Breast Centres Network, což jsou místa specializovaná na prevenci, diagnostiku a léčbu rakoviny prsu. Je jedno z prvních center u nás, které vzniklo v roce 1994, ošetří ročně až padesát tisíc klientek.