Nemocnost poklesla ve věkové skupině 60+ a věkové skupině 6-14 let. Podle hygieniků může být pokles u dětí ovlivněn tím, že polovina městských částí v Praze měla jarní prázdniny a rodiče děti nechali doma i bez návštěvy lékaře. Lze předpokládat, že i v tomto kalendářním týdnu bude výskyt ovlivněn probíhajícími jarními prázdninami ve druhé polovině Prahy.

Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Hygienické stanice hl. m. Prahy: http://www.hygpraha.cz/