Ústav, který vznikl z popudu jedné z nejvýznamnějších postav českého lékařství chirurga a rentgenologa profesora Rudolfa Jedličky, prošel řadou proměn a dlouhodobě patří ke špičkám českého a evropského porodnictví. Například operace nenarozených dětí s vývojovými vadami v těle matky provádí jako jediné pracoviště ve střední Evropě, orientuje se i na speciální léčbu onemocnění sítnice nedonošených dětí.

Jen za rok 2013 se v ÚPMD narodilo 5330 dětí, z toho 162 dvojčat a dvoje trojčata. V roce 2013 se v ÚPMD narodilo nejvíce dvojvaječných a jednovaječných dvojčat v celé České republice. Zcela unikátní byl také porod přirozeně počatých paterčat, která se narodila 2. června 2013 a přitáhla pozornost médií z celého světa.

Z historie budovy

Architektem budovy byl prof. R. Kříženecký. Nákladná stavba byla realizována díky aktivitě předních českých lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení „Pražské sanatorium“ akciová spol. s r.o. Za l. světové války byla část sanatoria dána k dispozici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po I. světové válce patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret jednotek SS. Po válce sloužila budova jako repatriační nemocnice pro nemocné vězně z nacistických koncentračních táborů. Zákonem z 23. 12. 1946 bylo Pražské sanatorium s.r.o. vyvlastněno a rekonstruovaná budova byla přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát.

Vznik Ústavu pro péči o matku a dítě

V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú.1. ze dne 31.1.1951 založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. Těsnou spoluprácí lékařů obou bývalých klinik se tak naplnila myšlenka pokrokových porodníků a pediatrů, mezi nimiž přední místo zaujímal prof. MUDr. Jiří Trapl, první ředitel ÚPMD, podle které ošetřování novorozence patřilo pediatrovi ihned od porodu, a nikoliv až po propuštění z porodnice. ÚPMD se tak stal prvním ústavem v ČSR, v němž byla prověřena přímá spolupráce porodníka a pediatra již na porodním sále. „Cílem prof. Jedličky bylo vybudovat zdravotnickou instituci, která by se stala zárukou péče na nejvyšší úrovni v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a s využitím nejmodernějších přístrojů a zařízení. Na tento cíl se v našem působení snažíme navázat i my,“ řekl ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.