Praha na rozdíl od jiných krajů žádnu nemocnici neměla. Dlouhodobě se však hovořilo o Bulovce jako o metropolitní nemocnici. „Jde o zcela nový pohled,“ řekl primátor. Pražanům by tedy měly sloužit jak univerzitní nemocnice, které vzniknou ze tří pražských fakultních nemocnic, tak holding čtyř nemocnic ve správě Prahy.

Levnější provoz

„Soustředěním péče pod jednu hlavičku můžeme dosáhnout toho, že péče bude efektivní, ekonomicky výhodná a prospěšná pro občany hlavního města,“ řekl primátor. Upozornil, že holding může výhodněji nakupovat i léky a další služby. Podle primátora by mělo být jasné zhruba do tří let, zda si Praha nemocnice ponechá, nebo do nich pustí soukromý kapitál jako jiné kraje.

Žádná změna pro pacienty

Ministr Leoš Heger uvedl, že pro pacienty, kteří jezdí do specializovaných pražských pracovišť a do center z celé republiky, nebude převod na Prahu znamenat žádný problém. Například infekční klinika na Bulovce bude sloužit celé republice a vyučovat se na ní budou medici ze všech tří pražských lékařských fakult. Podle ministra má Praha největší náklady na zdravotní péči, získané rezervy lze využít pro zlepšení péče i rozšíření následné péče.

Bulovka a ty ostatní

Přípravy nové koncepce pražského zdravotnictví původně počítaly o přeměně Bulovky na metropolitní nemocnici. Ta stejně jako Thomayerova nemocnice ztratila z názvu fakultní.

„Převod jediného zařízení byl spojen s velkými náklady a nemohli jsme se dohodnout, kdo náklady ponese,“ uvedl primátor. V dialogu se dospělo ke čtyřem nemocnicím, takže se ztráty a přínosy v podstatě vyrovnají.

Nemocnice, které převezme Praha

nemocnice celkové tržby v miliardách korun počet lékařů počet sester
Nemocnice Na Homolce 3,15 265 763
Nemocnice Na Bulovce 2,5 356 794
Thomayerova nemocnice 2,18 318 894
Ústav pro péči o matku a dítě 0,489 86 392