Tento posudek je v platnosti po celou dobu. Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let od data vystavení posudku, lze tedy tento posudek opakovaně předkládat na všechny akce.

Novela vstoupila v platnost 1. 11. 2017. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách.

Přílohy: