Program nabídne hudební vystoupení, koutek pro děti s malováním na obličej a skákacím hradem, prezentace výrobků z dílen Domova a nebudou chybět ani stánky s občerstvením.

Součástí letošního Vítání léta bude i představení letní kampaně pro nábor dobrovolníků a asistentů „Sulická na triku“.

Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha, mají klienti k dispozici jak léčebné terapie, tak různé druhy aktivit, které jim pomáhají rozvíjet dovednosti a v neposlední řadě podporují jejich kontakt se společenským prostředím. V nedávné době například byla v areálu Domova po rekonstrukci opět zprovozněna kavárna. V ní mají obyvatelé Domova možnost učit se běžným činnostem, jako je vaření, pečení, komunikace a obsluha zákazníků a kavárna je zároveň otevřena i pro veřejnost.