Pražané mohou vídat stáda ovcí i koz ve vybraných lokalitách už osmým rokem. Hlavní město bylo také prvním v republice, kde se tato „zvířecí služba“ začala systematicky využívat. Jak redakci potvrdil specialista péče o chráněná území z pražského magistrátu Petr Slavík, pastva se začala využívat především v těch lokalitách, které byly po staletí minimálně zemědělsky využívány a porost zde byl spásán. Tím se zde také rozšířila rostlinná společenství, pro která je tento způsob údržby žádoucí. Celkem se takto udržuje sedmnáct míst.

Do letošního roku tuto službu provozoval pouze Petr Hönig. Jeho ovečky se pásly v Prokopském údolí a v Šárce. Od letošního roku k němu přibyl kolega, původně zaměstnanec, pan Velík. Jak nám ale Hönig potvrdil, nezahálí se ani v období, kdy pastva neprobíhá. „Přes zimu máme ovce na farmě za Prahou, kde provozujeme také další zemědělskou činnost. Co se ovcí týče, jednou ročně je stříháme, vlna se ale většinou exportuje do Německa a Anglie. Prodáváme také masná jehňata,“ dodává. Stáda se budou pást v Prokopském údolí minimálně měsíc, pak se přesunou dál.

pta