Obnovení provozu bude závislé na klimatických podmínkách, uvedl provozovatel kompostárny Lesy hl. m. Prahy na svých webových stránkách: http://www.lhmp.cz/zelen/2017/12/zimni-prestavka-v-kompostarne-v-plne-sile-se-otevre-zase-az-v-breznu/.

Zkušební provoz zahájila kompostárna 3. července 2017, zpracovává bioodpad z domácností a zahrad i zbytky zeleně z údržby zelených ploch. V loňském roce přijala kompostárna téměř 300 tun bioodpadu. Postupně je pořizována potřebná technika, na kterou poskytlo město finanční prostředky. Plné vybavení umožní zpracovávat až 7 000 tun bioodpadu ročně.