Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Registrace chovatele psa

Pro zobrazení formuláře je nutné nejdříve vybrat cílový úřad.

Registrační karta chovatele psa

Základní informace k životní situaci:

Chovatel psa doručí registrační kartu - formulář "registračni karta chovatele psa" vyplněnou podle pokynů na ní uvedených osobně nebo zasláním poštou na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 29, 112 21 Praha 1.
e-mail: klara.novakova@praha.eu a Zuzana.Ondrusova@praha.eu

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Chovatel: fyzická osoba starší 15 let nebo jím pověřená osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním (pokud bylo označení provedeno před účinností vyhlášky, považují se podmínky trvalého označení psa za splněné i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu).
Označení psa mikročipem provádí veterinární lékař na náklady chovatele psa. Tetování provádí odborně způsobilá osoba.
Od veterináře nebo od odborně způsobilé osoby si chovatel vyžádá potvrzení o označení psa, u psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.
Následně je chovatel povinen psa přihlásit do evidence chovatelů psů.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 29, 112 21 Praha 1.
Návštěvní doba pro přihlašování, odhlašování nebo přeregistraci psů je ve 2. patře, č.dv. 231a, 231b, 234 a sekr. 228, 229 v návštěvní dny pondělí 12,00 - 17,00 hod. a ve středu 8,00 - 18,00 hod.
Telefonické spojení na pracoviště: 236 00 2257, 236 00 2254, 236 00 3102, 236 00 2392, 236 00 2317

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou registrační kartu chovatele psa (vč. čísla čipu) nebo doklad o úhynu psa.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis "Registrační karta chovatele psa" chovatel obdrží na:

  • MHMP - odbor živnostenský a občanskosprávní
  • MHMP - informační středisko
  • Úřady městských částí hlavního města Prahy
  • veterinární ošetřovny
  • web MHMP - informační server pražské radnice

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou další účastníci postupu.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou požadovány žádné další činnosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním (pokud bylo označení provedeno před účinností vyhlášky, považují se podmínky trvalého označení psa za splněné i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu). Označení psa mikročipem provádí veterinární lékař na náklady chovatele psa. Tetování provádí odborně způsobilá osoba.
Od veterináře nebo od odborně způsobilé osoby si chovatel vyžádá potvrzení o označení psa, u psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.
Chovatel, který po 1. 1. 2005 nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence.
Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí.