Elektronické formuláře

Cílem služby Elektronické formuláře je minimalizovat počet nutných návštěv občanů na úřadech hl. m. Prahy při vyřizování jednotlivých agend na Magistrátu hl. m. Prahy a úřadech městských částí.

V případě, že budete potřebovat upřesnit jakoukoliv informaci zde uvedenou, popř. nenajdete to, co jste hledali, obraťte se na pracovníky Pražského kontaktního centra (tel. 12444, email: info@praha.eu), kteří vám rádi pomohou.

1. Zaregistrujte se na portálu praha.eu

Pro základní práci s formuláři (stažení, tisk apod.) není žádná registrace nutná. Pokud ale budete chtít formulář elektronicky odeslat, je nezbytné učinit jednoduchou registraci . Více informací o tom, co vám registrace na portále praha.eu přinese a jak jí provedete, naleznete zde.

2. Zařiďte si elektronický podpis

V rámci služby Elektronické formuláře můžete formulář odeslat jak s elektronickým podpisem, tak i bez něho.

Mám elektronický podpis

Pokud máte elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, můžete využívat službu Elektronické formuláře v plném rozsahu. Elektronické podání, které prostřednictvím služby Elektronické formuláře učiníte, je z hlediska platné legislativy zcela totožné s běžným papírovým podáním podepsaným vaším podpisem.

Nemám elektronický podpis

Pokud nemáte elektronický podpis, můžete si v rámci této služby formulář vyplnit, vytisknout a podepsaný doručit osobně nebo poštou na podatelnu příslušného úřadu. Služba vám umožňuje i  tzv. "neověřené" odeslání formuláře na úřad. V případě, že podání odešlete bez elektronického podpisu, musíte do stanovené lhůty 5 dnů potvrdit elektronické podání doručením Opisu podání s vaším vlastnoručním podpisem. Opis vám bude vygenerován po odeslání tohoto formuláře. V případě nedodání Opisu do stanovené lhůty, může dojít k zastavení řízení (dle §66 odst. 1, písmeno c) Správního řádu).

Chci si elektronický podpis zařídit

Veškeré informace o tom, jak si elektronický podpis opatříte, naleznete ZDE.

3. Vyberte si a odešlete požadovaný formulář

Připravili jsme pro vás několik způsobů, jak si můžete jednoduše a intuitivně vybrat formulář pro řešení vámi požadované agendy. Pro využití všech funkcí elektronických formulářů je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader (popřípadě i Adobe Acrobat) verze 9 a vyšší, který si můžete stáhnout a nainstalovat ze stránek společnosti Adobe.

Ve formuláři si zvolte, zda chcete odeslat formulář klasickou cestou (formulář bude odeslán na elektronickou podatelnu úřadu e-mailem) nebo prostřednictvím své datové schránky (budete vyzváni k zadání přístupových údajů ke své datové schránce).

V případě, že chcete formulář vyplnit a odeslat později, je nutno pro podání formuláře, který jste si zde stáhli do počítače a vyplnili, využít stránku Odeslání formuláře.

UPOZORNĚNÍ: Čas odeslání formuláře systémem "Elektronické formuláře" nelze považovat za čas přijetí podatelnou.

Pro stažení Adobe Reader ze stránek v češtině je možno využít servery www.slunecnice.cz nebo www.stahuj.cz. Software je dostupný zdarma.

FAQ Často kladené dotazy