I N F O R M A C E

Vážení klienti,

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:

registr řidičů – pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty - úřední doba pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno.

Elektronické rezervace jsou v současné době možné pouze na dny pondělí 6.4.2020 a středu 8.4.2020 ve shora uvedených časech dle kapacity rezervačního systému.

Další úřední dny a tedy možnost elektronické rezervace budou stanoveny dle vývoje současné situace.


Upozornění !!!

V úřední době registru řidičů budou odbaveni pouze předem elektronicky objednaní klienti.