Pomocí nové aplikace si můžete podle svých časových možností zvolit den a hodinu, kdy se na úřad dostavíte. K použití aplikace potřebujete pouze funkční emailovou adresu. na kterou Vám příjde PIN. Ten si vytisknete a při návštěvě úřadu ho zadáte na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků.

Vstup do aplikace: rezervace

Monitoring odbavování klientů

Z provozních důvodu je počet internetových registrací omezen na 12 pořadových čísel za hodinu. Proto není možné vyhovět všem zájemcům o rezervaci. Objednávky lze provádět na 30 dní dopředu. Další volný termín je uvolněn vždy od 7,00 hod.

Jedna osoba může provést maximálně dvě rezervace na každou agendu. Při rezervaci postupujte prosím dle návodu uvedeného v aplikaci.

Dříve než na úřad vyrazíte, přečtěte si prosím stručný popis postupu při vyřízování žádostí o řidičský průkaz a návod na vytištění pořadového čísla, které lze vytisknout pouze v odbavovací hale registru řidičů.