Popis úkonů v registru vozidel

Počínaje dnem 4.1.2016 se na pracovišti registru vozidel v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19 odbavují pouze žadatelé o přidělení či rezervaci registrační značky na přání, dále o vydání třetí tabulky na nosiče kol a v případě žádosti o vydání náhradní RZ při poškození tabulky s RZ již přidělenou (náhradní za poškozenou). Současně zde lze požádat o výdej dat z registru vozidel a o vydání paměťové karty podniku a dílny pro systém digitální tachograf.

Vystavení druhopisu technického průkazu za ztracený či odcizený se provádí pouze na pracovišti v Praze 10, Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88. S ostatními evidenčními úkony se objednejte na některé z odloučených pracovišť!

Vážení klienti,

dnem 10.3.2016 dojde k ukončení provozu odloučeného pracoviště registru vozidel odboru dopravněsprávních činností MHMP v  Praze 5 – Stodůlkách, Jeremiášova 870. Počínaje dnem 14.3.2016 bude nahrazeno pracovištěm v Praze 1, Jungmannova 35/29, budova Škodova paláce, odbavovací hala v přízemí u přepážek č. 30 –  44.

Pracoviště určené pro registraci a schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí bude umístěno u přepážek č. 58, 59 a 60.

Pracoviště Rezervace Monitoring odbavování
Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10 vstup vstup
Jarov, Osiková 2, Praha 3 vstup vstup
Vysočany, Na výběžku 11, Praha 9 vstup vstup
Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 vstup vstup
Jungmannova, Jungmannova 35/29, Praha 1 vstup vstup