Služba on-line rezervace termínu návštěvy je určena pro fyzické osoby, které vyřizují registraci či změnu u vlastního vozidla, nikoli prostřednictvím zmocněnců.

Dále tuto službu mohou využít právnické osoby prostřednictvím svých statutárních orgánů, nikoli na základě plné moci. Oprávnění je nutné doložit příslušným dokladem (např. výpisem z obchodního rejstříku, zřizovací listinou, stanovami, apod.).

Termín objednání platí pro provedení 1 evidenčního úkonu.

K odbavení je třeba se dostavit nejdéle 5 minut po stanoveném termínu s vyplněnou příslušnou žádostí.