Tato služba je určena pro fyzické osoby, které vyřizují registraci či změnu u vlastního vozidla, nikoli prostřednictvím zmocněnců.

Dále tuto službu mohou využít právnické osoby prostřednictvím svých statutárních orgánů, nikoli na základě plné moci. Oprávnění je nutné doložit příslušným dokladem (např. výpisem z obchodního rejstříku, zřizovací listinou, stanovami, apod.).

Termín objednání platí pro provedení 1 evidenčního úkonu.

K odbavení je třeba se dostavit nejdéle 5 minut po stanoveném termínu s vyplněnou příslušnou žádostí.

Upozornění:

Registrace vozidel podléhajících povinnosti platby poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků je prováděna výhradně na pracovišti v Praze 4, Na Pankráci; 1685;/17,19, v přízemí; budovy Kongresového centra Praha!

Registrace ostatních vozidel a hlášení změn údajů zapisovaných do registru odbavují pouze odloučená pracoviště ve Vysočanech, Stodůlkách, na Jarově a Bohdalci.