Služba on-line rezervace termínu návštěvy je určena pro fyzické osoby, které vyřizují registraci či změnu u vlastního vozidla, nikoli prostřednictvím zmocněnců.

Dále tuto službu mohou využít právnické osoby prostřednictvím svých statutárních orgánů, nikoli na základě plné moci. Oprávnění je nutné doložit příslušným dokladem (např. výpisem z obchodního rejstříku, zřizovací listinou, stanovami, apod.).

Termín objednání platí pro provedení 1 evidenčního úkonu.

K odbavení je třeba se dostavit nejdéle 5 minut po stanoveném termínu s vyplněnou příslušnou žádostí.

Upozornění:

Magistrát hl. m. Prahy oznamuje, že dnem 27. dubna 2017 ukončílo provoz pracoviště registru vozidel odboru dopravněsprávních činností ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1. Od 2. května 2017 bylo nahrazeno novým pracovištěm v Praze 6 - Břevnově, Radimova 39.

Počínaje dnem 4.1.2016 se na pracovišti registru vozidel v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19 odbavují pouze žadatelé o přidělení či rezervaci registrační značky na přání, dále o vydání třetí tabulky na nosiče kol a v případě žádosti o vydání náhradní RZ při poškození tabulky s RZ již přidělenou (náhradní za poškozenou). Současně zde lze požádat o výdej dat z registru vozidel a o vydání paměťové karty podniku a dílny pro systém digitální tachograf. K přepážce č.37, která řeší výdej dat, se nelze elektronicky objednat !!!

Ostatní úkony se provádějí na příslušných odloučených pracovištích ve Vysočanech, v Břevnově, na Jarově a Bohdalci.