I N F O R M A C E

 

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:

 

registr vozidel:


Praha 3 - Jarov, Osiková 2 - pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty v úřední době pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11 - pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty v úřední době pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Praha 10 - Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88 – přepážkové pracoviště pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty v úřední době pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno

Hromadná podání (na základě zmocnění lze podat i jednotlivou žádost, nejedná se o zpracování na počkání) pouze v pondělí 8.00 - 11.00 hod. bez objednání, ve středu 13.00 – 16.00 hod. pouze výdej hotových požadavků přijatých v pondělí. , v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Vyšehrad, Praha 4 - Na Pankráci 1685/17,19 – pracoviště do odvolání pro veřejnost uzavřeno


Praha 6 - Radimova 39 – pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty v úřední době pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Aktuální vývoj situace bude zveřejněn na stránkách www.praha.eu a na jednotlivých pracovištích odboru.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu.

 

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem

 


Základní informace registru silničních vozidel

Zákon č.56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozd. předpisů

Registrace historických a sportovních vozidel

Registrace se v Praze provádí pouze na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, tel. 267 107 422
(původní pracoviště registru silničních vozidel v těsném sousedství STK Bohdalec)

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Dnem 1.7.2006 byla nově zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel.