Provozní doba poboček lítačky ve Škodově paláci se nově rozšiřuje na každý všední den od 7.00 do 20.00 hodin (vyjma státních svátků). V průběhu příštího týdne by měla být také v provozu expresní pobočka „Hradčanská“ v prostorách Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) u vstupu do metra. Další pobočky pro expresní vydávání Lítačky v prostorách DPP by se měly otevírat pravděpodobně na konci příštího týdne v Roztylech a v Centrálním dispečinku DPP Na Bojišti.

Od začátku srpna předpokládáme spuštění online žádostí o Lítačku přes internet. S tím je spojený nový ceník upravený pro online žádosti, který vstoupí v platnost od 1. 8. 2016. V rámci nového ceníku a v případě žádosti o Lítačku online a zaslání karty poštou bude výměna karty z důvodu konce platnosti stále zdarma. Žádost o novou kartu či výměna z jiného důvodu pak bude zpoplatněna částkou 50 korun. Do spuštění nového ceníku a žádostí online lze žádat o Lítačku pouze expresně (na počkání) a to stále za poplatek 100 korun u nové karty nebo u karty, kde nebyly splněny podmínky pro bezplatnou výměnu. Podle stávajícího ceníku lze bezplatně výměnu provést pouze u klientů, kterým končí platnost Opencard, a to v rozmezí tři měsíce před koncem platnosti karty a třicet dní po konci její platnosti. Pokud je na staré kartě ještě platný kupon, bude „přehrán“ na nově vydanou kartu.

V provozu jsou pro zákazníky a zájemce o čipové karty Lítačka nové informační telefonní linky 236 003 090, 236 003 091.

Nadále je v případě žádosti o výměnu či o novou kartu na pobočkách nezbytný občanský průkaz (OP) a průkazová fotografie. V případně výroby karty zmocněncem je třeba také plná moc na předepsaném formuláři společně s kopií OP. Formulář je k dispozici ke stažení na webové adrese www.litacka.cz anebo v tištěné podobě na informacích ve Škodově paláci. Pokud s sebou zákazníci nemají fotografii, v pasáži Škodova pasáže je k dispozici fotograf. 

Nové kupony jsou pak k zakoupení v pobočkách dopravního podniku nebo v e-shopu DPP. V pobočkách DPP pak lze zakoupit i papírové průkazky.

Příloha: Ceník platný od 1. 8. 2016