Kam se obrátit

 Na úřad městské části, příslušné podle místa trvalého pobytu.

 Adresář úřadů městských část

">Vyhledat městskou část k pražské adrese


Co s sebou (náležitosti, doklady)

  1. občanský průkaz
  2. lékařské nálezy od ošetřujícího lékaře
  3. formulář žádosti

Formuláře(k dispozici na úřadech MČ)

Formulář žádosti o příznání mimořádních výhod pro těžce zdravotně postižené občany


Právní úprava

  • Vyhláška č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy


 

Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 002 376, 236 002 428
www.praha-mesto.cz