Kam se obrátit

 Na úřad městské části, příslušné podle místa trvalého pobytu.

 Adresář úřadů městských část

Vyhledat městskou část k pražské adrese


Co s sebou (náležitosti, doklady) 

  1. občanský průkaz
  2. velký technický průkaz motorového vozidla
  3. rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP(P)
  4. doklady o příbuzenském vztahu k žadateli (není-li držitel motorového vozidla a držitel průkazu ZTP(P) tatáž osoba)

Formuláře(k dispozici na úřadech MČ)

Formulář žádosti  pro případ, kdy držitel průkazu ZTP(P) je držitelem motorového vozidla
Formulář žádosti  pro případ, kdy držitelem motorového vozidla je jiná osoba než držitel průkazu ZTP(P)


Právní úprava

  • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., v platném znění

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy


 

Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 002 376, 236 002 428
www.praha-mesto.cz