Kam se obrátit

 Na úřad městské části, příslušné podle místa trvalého pobytu.

 Adresář úřadů městských část

Vyhledat městskou část k pražské adrese


Co s sebou (náležitosti, doklady)

Žadatel musí prokázat sociální potřebnost žadatele a společně posuzovaných osob.

  1. občanský průkaz,
  2. rodný list nezaopatřeného dítěte
  3. doklady o veškerých vlastních příjmech či příjmech společně posuzovaných osob (např. průměrné příjmy za posledních 6 měsíců, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského zabezpečení, důchod – starobní, invalidní, sirotčí, vdovský, atd.)
  4. rozsudek o výši výživného k nezaopatřenému dítěti nebo podané trestní oznámení pro neplacení výživného
  5. návrh na exekuci z platu podaný u obvodního soudu
  6. potvrzení o nutnosti dietního stravování
  7. doklad o přerušení nebo ukončení živnostenského listu (pouze vlastníci ŽL)

Formuláře(k dispozici na úřadech MČ)

Žádost o příspěvek na výživu nezletilého (nezaopatřeného) dítěte


Právní úprava

Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

 

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy


 

Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 002 376, 236 002 428
www.praha-mesto.cz