Kam se obrátit

 Na úřad městské části, příslušné podle místa trvalého pobytu.

 Adresář úřadů městských část

Vyhledat městskou část k pražské adrese


Co s sebou (náležitosti, doklady)

Žadatel musí prokázat sociální potřebnost.

  1. občanský průkaz
  2. podklady potřebné ke stanovení, k jaké situaci došlo

Formuláře(k dispozici na úřadech MČ)

Žádost o dávku sociální péče, kterou žadateli poskytne příslušný pracovník

Čestné prohlášení o majetkových poměrech 


Právní úprava

  • Zákon.č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon.č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon.č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy


 

Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 002 376, 236 002 428
www.praha-mesto.cz