Informace o kontrolách na úseku odboru dopravních agend

Informace o kontrolách odboru dopravních agend podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Odbor dopravních agend MHMP, jako kontrolní orgán podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, provedl v roce 2016 celkem 1 220 kontrol, při kterých bylo zjištěno 330 porušení zákona.