Změna úředních hodin v pražských registrech vozidel a řidičů

Změny v provozu Magistrátu hl. m. Prahy