Postup vyřízení věci

Řidičské průkazy  pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hlavního města Prahy  vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:   12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

Pondělí - Čtvrtek      7.00 - 19.00 hodin

Pátek 7.00 - 11.00 hodin


 

On-line rezervace ( doplňková služba )

K návštěvě přepážky registru řidičů se TAKÉ  můžete objednat přes internet a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.

UPOZORNĚNÍ:

Pro vydání řidičského průkazu je nutné u odbavovací přepážky k žádosti přiložit, kromě jiného, JEDNU PRŮKAZOVOU FOTOGRAFII (barevnou nebo černobílou 35x45 mm) - Požadavek na provedení fotografie - viz webová stránka mdcr.cz - ZDE.

Pořídit fotogragii je možné i v budově Business Centrum Vyšehrad. Tato služba není poskytována Magistrátem hl.m. Prahy, ale soukromým subjektem. Otevírací doba fotoateliéru nepokrývá v plné míře úřední dobu registru řidičů (obvykle Pondělí až Čtvrtek 8.00 - 17.00 hod. s polední přestávkou, Pátek 8.00 - 11.00 hod.)

Další informace naleznete v rubrice " Formuláře, náležitosti, doklady "


 


 

Formuláře, náležitosti, doklady

 


 

Lhůty k vyřízení

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu - lhůta do 20 dnů (technologická lhůta pro zhotovení řidičského průkazu centrální výrobny dokladů). Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce "Dopravně správní agendy - Řidičské průkazy". Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500.- Kč
Vyřízení ostatních záležitostí v registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".


 

Právní úprava

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád