A)   Dovezená vozidla z členských států

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace (jedná se o registraci vozidla ve smyslu § 6, 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Postup:

 


 

B) Dovezená vozidla z nečlenských států

(jedná se o schvalování technické způsobilosti ve smyslu § 34, 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Postup:

Právní úprava 

Formuláře ke stažení doporučujeme vyplnit a vytisknout před návštěvou příslušného pracoviště

Na zvláštním odkazu: Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla můžete vyplnit elektronický formulář - jeho vyplněním urychlíte Vaše podání na odloučeném pracovišti.

Při návštěvě odloučeného pracoviště tak již bude mít Vaši předem vyplněnou žádost k dispozici pracovník schvalující technickou způsobilost v elektronické podobě, kterou na místě při podání podepíšete a doložíte jen náležitosti žádosti (např. originály cizozemského technického průkazu a osvědčení o registraci, protokol vydaný stanicí technické kontroly, doklad totožnosti žadatele, výpis obchodního rejstříku, živnostenský list,  plná moc  apod.).

 

Problematika obnovy identifikátorů v rámci jednotlivě dovezeného vozidla naleznete zde

 

Pracoviště  Adresa  Telefon  Pracovní doba Poznámka
Praha 6 Břevnov Radimova 39
 • 236 005 849
 • 236 005 848

 

 • pondělí a středa
  7.45 - 12.15 a 12.45 - 17.00 hod.
 • úterý a čtvrtek
  7.00 - 11.30 a 12.00 - 15.30 hod.
 • pátek zavírací den 
 • Oddělení techniků odboru dopravně správních činností MHMP, provádí řadu dalších úkonů, které však pro jejich složitost nelze v tomto přehledu popsat. Proto žadatelům např. o výměny podstatných částí silničního vozidla (karoserie a motor), jeho přestavbu a výrobu jednotlivého silničního vozidla doporučujeme, aby se obrátili přímo na pracovníky oddělení techniků a konzultovali svoji žádost předem na telefonních číslech
 • 236 005 424
 • 236 005 436

 

 

 

 

   
Praha 9  Vysočany,
Na Výběžku 11 
 • 284 818 559
 • 284 685 100 hromadné podání pro 5 kusů a více v týž den
Praha 10 - Bohdalec   Nad Vršovskou horou  88  
 • 267 107 429
 • 267 107 423  

 

Informace o zřízení pracoviště hromadného nabírání a zpracování žádostí o registraci jednotlivě dovezených vozidel: