I N F O R M A C E

 

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:

 

registr vozidel:


Praha 3 - Jarov, Osiková 2 - pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty v úřední době pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11 - pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty v úřední době pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Praha 10 - Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88 – přepážkové pracoviště pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty v úřední době pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno

Hromadná podání (na základě zmocnění lze podat i jednotlivou žádost, nejedná se o zpracování na počkání) pouze v pondělí 8.00 - 11.00 hod. bez objednání, ve středu 13.00 – 16.00 hod. pouze výdej hotových požadavků přijatých v pondělí. , v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Vyšehrad, Praha 4 - Na Pankráci 1685/17,19 – pracoviště do odvolání pro veřejnost uzavřeno


Praha 6 - Radimova 39 – pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty v úřední době pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Aktuální vývoj situace bude zveřejněn na stránkách www.praha.eu a na jednotlivých pracovištích odboru.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu.

 

 

A)   Dovezená vozidla z členských států

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace (jedná se o registraci vozidla ve smyslu § 6, 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Postup:

 


 

B) Dovezená vozidla z nečlenských států

(jedná se o schvalování technické způsobilosti ve smyslu § 34, 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Postup:

Právní úprava 

Formuláře ke stažení doporučujeme vyplnit a vytisknout před návštěvou příslušného pracoviště

Na zvláštním odkazu: Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla můžete vyplnit elektronický formulář - jeho vyplněním urychlíte Vaše podání na odloučeném pracovišti.

Při návštěvě odloučeného pracoviště tak již bude mít Váš předem vyplněný formulář k dispozici pracovník schvalující technickou způsobilost v elektronické podobě, který na místě při podání podepíšete a doložíte jen náležitosti žádosti (např. originály cizozemského technického průkazu a osvědčení o registraci, protokol vydaný stanicí technické kontroly, doklad totožnosti žadatele, výpis obchodního rejstříku, živnostenský list, plnou moc apod.). Nejedná se o elektronické podání žádosti.

 

Pracoviště  Adresa  Telefon  Pracovní doba Poznámka
Praha 6 Břevnov Radimova 39
 • 236 005 849
 • 236 005 848

 

 

pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 16.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

zavírací den 

 

 

 


 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 16.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

zavírací den 

 • Oddělení techniků odboru dopravně správních činností MHMP, provádí řadu dalších úkonů, které však pro jejich složitost nelze v tomto přehledu popsat. Proto žadatelům např. o výměny podstatných částí silničního vozidla (karoserie a motor), jeho přestavbu a výrobu jednotlivého silničního vozidla doporučujeme, aby se obrátili přímo na pracovníky oddělení techniků a konzultovali svoji žádost předem na telefonních číslech
 • 236 005 424
 • 236 005 436

 

 

 

 

   

Praha 9
Vysočany 

Na Výběžku 11 
 • 284 685 100
Praha 10 Bohdalec   Nad Vršovskou horou  88  
 • 236 003 769
 • 236 003 770

 • 236 003 772
 • 236 003 773

Hromadné podání pro 5 kusů a více v týž den.

 

 

Problematika obnovy identifikátorů v rámci jednotlivě dovezeného vozidla

Obnova identifikátoru vozidla (VIN, typ motoru) nečitelné korozí, po opravě, po odcizení, apod.

Pracoviště:

Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19; 6. patro č. dveří 6.045

tel. 236 005 424, 236 005 436

Po, St: 7:45 - 12:15, 12:45 - 17:00 hodin

Út, Čt: 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30 hodin