Vážení klienti,

dne 21.9.2018 došlo k přemístění pracoviště nabírání a zpracování žádostí o registraci jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí, žádostí o schválení technické způsobilosti a hlášení technických změn na novou adresu v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88 - budova 12a, 1. patro (v bývalých prostorách Cizinecké policie) cca. 150 m dále od stávajícího pracoviště vedle STK Bohdalec.

 

A)   Dovezená vozidla z členských států

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace (jedná se o registraci vozidla ve smyslu § 6, 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Postup:

 


 

B) Dovezená vozidla z nečlenských států

(jedná se o schvalování technické způsobilosti ve smyslu § 34, 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Postup:

Právní úprava 

Formuláře ke stažení doporučujeme vyplnit a vytisknout před návštěvou příslušného pracoviště

Na zvláštním odkazu: Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla můžete vyplnit elektronický formulář - jeho vyplněním urychlíte Vaše podání na odloučeném pracovišti.

Při návštěvě odloučeného pracoviště tak již bude mít Váš předem vyplněný formulář k dispozici pracovník schvalující technickou způsobilost v elektronické podobě, který na místě při podání podepíšete a doložíte jen náležitosti žádosti (např. originály cizozemského technického průkazu a osvědčení o registraci, protokol vydaný stanicí technické kontroly, doklad totožnosti žadatele, výpis obchodního rejstříku, živnostenský list, plnou moc apod.). Nejedná se o elektronické podání žádosti.

 

Problematiku obnovy identifikátorů v rámci jednotlivě dovezeného vozidla naleznete zde

 

Pracoviště  Adresa  Telefon  Pracovní doba Poznámka
Praha 6 Břevnov Radimova 39
 • 236 005 849
 • 236 005 848

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

zavírací den 

 • Oddělení techniků odboru dopravně správních činností MHMP, provádí řadu dalších úkonů, které však pro jejich složitost nelze v tomto přehledu popsat. Proto žadatelům např. o výměny podstatných částí silničního vozidla (karoserie a motor), jeho přestavbu a výrobu jednotlivého silničního vozidla doporučujeme, aby se obrátili přímo na pracovníky oddělení techniků a konzultovali svoji žádost předem na telefonních číslech
 • 236 005 424
 • 236 005 436

 

 

 

 

   

Praha 9
Vysočany 

Na Výběžku 11 
 • 284 818 559
Praha 10 Bohdalec   Nad Vršovskou horou  88  
 • 236 003 769
 • 236 003 770

 • 236 003 772
 • 236 003 773

Hromadné podání pro 5 kusů a více v týž den.