které podléhá povinnosti zaplacení poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků jsou počínaje dnem 1.8.2015 odbavováni i na příslušných odloučených pracovištích : (Vysočany,Jarov,Bohdalec,Jungmannova 35/29-Škodův palác)

Poplatek je stanoven podle plnění hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
b) 5 000 Kč  v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle pismene a)  nebo b)

a vybírá se pouze jednou. Při následných přeregistracích dotčených vozidel se již nevybírá!

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují mezní hodnoty emisí EURO 3 a vyšší

 

    Přehled emisních předpisů plnících příslušné emisní úrovně naleznete zde (vyjmuto z pokynu MD ČR) :  EkolPopl.pdf