Postup vyřízení věci

Oddělení správního řízení projednává:
 • přestupky podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • přestupky podle § 101 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, spáchané v souvislosti s provozem vozidel na pozemních komunikacích;
 • přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • správní delikty podle ust. § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • správní delikty podle § 125f až 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za spáchané přestupky)
 • rozhoduje o zadržených řidičských průkazech policistou podle § 118c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

_________________________________________________________________________

Záležitost vyřizuje

Oddělení správního řízení Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy se sídlem:

Na Pankráci 1685/17
Praha 4, PSČ 140 21
4. patro

Spojení
 • stanice Metra "Vyšehrad".
Úřední a návštěvní doba bez předchozí domluvy s příslušným zaměstnancem:
 • Pondělí - Pátek 09.00h - 14.30h.
Úřední doba pro veřejnost (zajišťuje oddělení služeb veřejnosti v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1)
 • Pondělí – čtvrtek 08.00h - 18.00h
 • Pátek 08.00h - 16.00h

Postup vyřízení věci

Oddělení přestupkového řízení projednává:
 • přestupky podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • správní delikty podle ust. § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • správní delikty podle § 125f až 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za spáchané přestupky).

_________________________________________________________________________

Záležitost vyřizuje

Oddělení přestupkového řízení Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy se sídlem:

Na Pankráci 1685/17
Praha 4, PSČ 140 21
2. patro

Spojení
 • stanice Metra "Vyšehrad"
Úřední a návštěvní doba bez předchozí domluvy s příslušným zaměstnancem:
 • Pondělí - Pátek 09.00h - 14.30h.
Úřední doba pro veřejnost (zajišťuje oddělení služeb veřejnosti v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1)
 • Pondělí – čtvrtek 08.00h - 18.00h
 • Pátek 08.00h - 16.00h

Poučení pro účastníky


 

 

Formuláře


 

Stručné přehledy postupů správního orgánu pří přestupkovém řízení

 


Lhůty k vyřízení

Přestupková jednání se vyřizují ve lhůtách daných zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb. Ostatní záležitosti se vyřizují ve lhůtách stanovených správním řádem č.500/2004 Sb. 


 

Právní úprava

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedené právní předpisy je možno nalézt na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx