Základní informace

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Správce poplatku:

Magistrát hlavního města Prahy
odbor daní, poplatků a cen
Jungmannova 35/29
11000 Praha 1

Číslo účtu hlavního města Prahy pro platby poplatku za komunální odpad:

090018 – 0005157998/6000 (PPF banka a.s.)
IBAN: CZ72 6000 0900 1800 0515 7998
BIC (SWIFT) kód: PMBPCZPP

Způsob úhrady poplatku:

  1. bezhotovostně bankovním převodem,
  2. inkasem,
  3. v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A,
  4. v hotovosti v klientském centru PPF banky a.s.,
  5. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MHMP - seznam a provozní doba.

Variabilní symbol přiděluje správce poplatku po přijetí Prohlášení plátce poplatku. Před přidělením trvalého variabilního symbolu lze využít dočasný variabilní symbol uvedený na Prohlášení plátce poplatku – tento se po přidělení trvalého variabilního symbolu již nepoužije.

Změny poplatku od 01. 01. 2020

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se dne 17. 10. 2019 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. S účinností od 01. 01. 2020 dochází ke zvýšení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu o 30% a nově se součástí poplatku za komunální odpad stává poplatek za svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se nově stanoví podle počtu, objemu a frekvence obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný komunální odpad. Zároveň s účinností této obecně závazné vyhlášky bude svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu nabízen jako součást komplexního městského systému nakládání s komunálním odpadem. Více informací o svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete zde. Více informací o svozu směsného komunálního odpadu naleznete zde.

Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad. Je-li vlastníků více, jsou povinni zvolit si společného zmocněnce. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku (resp. společný zmocněnec v případě více vlastníků) má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní podáním prohlášení plátce poplatku správci poplatku (za každý jím spravovaný objekt do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku), vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky, kterými jsou fyzické osoby, při jejichž činnosti komunální odpad v daném objektu vzniká.

Splatnost poplatku

Plátce poplatku uhradí poplatek v termínech splatnosti podle následující tabulky:

termín splatnosti období, za které je poplatek hrazen
do 15. června kalendářního roku od 1. ledna do 30. června
do 15. prosince kalendářního roku od 1. července do 31. prosince

Sazba poplatku v Kč za měsíc do 31. 12. 2019

četnost obsluhy/objem nádoby 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden
70 litrů 86 153 287 421 555 689 823
80 litrů 87 154 283 422 555 689 823
110 litrů 103 186 349 513 675 831 1005
120 litrů 102 186 335 504 679 802 955
240 litrů 163 303 586 829 1101 1285 1593
360 litrů 234 427 792 1156 1536 1908 2281
660 litrů 425 768 1454 2140 2825 3511 4197
1100 litrů 592 1068 2001 2952 3892 4550 5737

Sazba poplatku v Kč za měsíc platná od 01. 01. 2020

Směsný komunální odpad

četnost obsluhy/objem nádoby 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden 7x za týden
70 litrů 112 199 373 - - - - -
80 litrů 112 199 368 - - 896 - -
110 litrů 134 242 454 667 878 - 1307 -
120 litrů 133 242 436 655 883 1043 1242 1440
240 litrů 212 394 762 1078 1431 1671 2071 2471
360 litrů 304 555 1030 1503 1997 2480 - -
660 litrů 553 998 1890 2782 3673 - - -
1100 litrů 770 1388 2601 3838 5060 5915 7458 9001

Biologicky rozložitelný odpad

četnost obsluhy/objem nádoby

1x za 2 týdny

1x za týden

2x za týden

120 litrů 56 112 224
240 litrů 90 179 359

Kam se obrátit

1. V případě požadavku změny počtu, velikosti nebo frekvence svozu sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný odpad, v případě zájmu o objednání nového nebo ukončení stávajícího svozu, při změně plátce poplatku či správce objektu kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

2. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 48ia97h. Obecné informace lze získat na tel. číslech uvedených zde.

Svozové oblasti

mapka

Adresář svozových společností

Svozová oblast

Svozová společnost

Kontaktní adresa

Provozní doba

Tel. kontakt

E-mail

Oblast A*

Pražské služby, a.s.

 

Praha 1, Jungmannova
35/29

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz, prohlaseni2@psas.cz

Praha 6, Proboštská
1/1

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 426, 284 091 427, 284 091 428

info@psas.cz, prohlaseni3@psas.cz

Praha 4, Antala Staška
2059/80b

Po, St:

10:00 – 18:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz

Praha 9, Pod šancemi
444/1

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz

Praha 10, Průmyslová
615/32

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 457, 284 091 458

info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz

Praha 8, Troja

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.

Praha 8, Bešťákova
457/5

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

493 647 931

ipodec@mariuspedersen.cz

Praha 2

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Praha 2,
Perucká
2542/10

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

236 040 000

komwag@komwag.cz

Oblast B**

AVE Pražské komunální služby a.s.

Praha 15,
Pražská
1321/38a

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

296 339 917, 296 339 918

avepks.obchod@ave.cz

Praha 9, Sokolovská
 14/324

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

296 339 919

avepks.obchod@ave.cz

*Svozová oblast A: Praha 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, Benice, Běchovice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Přední Kopanina, Řeporyje, Slivenec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.

**Svozová oblast B: Praha 3, 9, 10, 14, 18, 19, 20, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Ďáblice, Satalice a Vinoř.

Co s sebou

Svozové společnosti je třeba předložit:

  • výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad osvědčující vlastnictví
  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • zmocnění v případě zastupování vlastníka

Správci poplatku je třeba předložit:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

Formuláře