Základní informace

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Číslo účtu hlavního města Prahy pro poplatek za komunální odpad vedený u PPF banky a.s.:

090018 – 5157998/6000

Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí „Prohlášení plátce poplatku“, vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Kam se obrátit

V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Adresář svozových společností

Obvod Svozová společnost Kontaktní adresa Telefon Provozní doba E-mail

Praha

1,4,7,11,12

Pražské služby a.s. Praha 1, Jungmannova 29

284 098 448

284 091 503

284 091 501

Po,St

8:00 - 18:00

Út,Čt

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

prohlaseni2@psas.cz
Praha 4 Pražské služby a.s. Praha 4, Antala Staška 2059/80b

284 098 448

284 091 503

284 091 501

Po, St 10:00 –18:00 info@psas.cz
Praha 5,6,13,16,17 Pražské služby a.s.

Praha 6,

Proboštská 1

284 091 426

284 091 428

Po,St

8:00 - 18:00

Út,Čt

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

prohlaseni3@psas.cz

Praha 15-22, Praha 14 - Dolní Počernice,

Praha 8 – Ďáblice, Březiněves, Dolní Chabry

Pražské služby a.s. Praha 10, Průmyslová 615/32

284 091 457

284 091 458

Po,St

8:00 - 18:00

Út,Čt

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

prohlaseni4@psas.cz
Praha 8, Praha Troja IPODEC – Čisté město a.s. Praha 8, Bešťákova 457/5 286 583 310

Po,St

8:00 - 18:00

Út,Čt

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

ipodec@mariuspedersen.cz
Praha 2 KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s. Praha 2, Perucká 2542/10 236 040 000

Po,St

8:00 - 18:00

Út,Čt

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

komwag@komwag.cz
Praha 3,9,10,14 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha 10, Pražská 1321/38 296 339 917-9

Po,St

8:00 - 18:00

Út,Čt

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

obchod@ave.cz

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady  na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro.

Kontaktní telefony

236 003 960, 236 003 967, 236 003 982, 236 003 983, 236 003 987, 236 003 988, 236 003 992, 236 003 995, 236 003 996, 236 003 998

 Co s sebou

V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti pro ověření údajů je třeba předložit k nahlédnutí

  • výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad osvědčující vlastníka nemovitosti
  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • zplnomocnění k registraci v případě zastupování vlastníka nemovitosti

Sazba poplatku v Kč za měsíc

četnost obsluhy/objem nádoby 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden
70 litrů 86 153 287 421 555 689 823
80 litrů 87 154 283 422 555 689 823
110 litrů 103 186 349 513 675 831 1005
120 litrů 102 186 335 504 679 802 955
240 litrů 163 303 586 829 1101 1285 1593
360 litrů 234 427 792 1156 1536 1908 2281
660 litrů 425 768 1454 2140 2825 3511 4197
1100 litrů 592 1068 2001 2952 3892 4550 5737

 

Formuláře

Plné znění vyhlášky