Školství

Celkový počet: 5
Na stránce:
 • 25. 2. 2019 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách
  Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách na území hlavního města Prahy. Přehled dalších kol přijímacího řízení ve středních školách.
 • 1. 1. 2019 Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
  Odbor školství, mládeže a sportu MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice.
 • 1. 1. 2019 Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP
  Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy...
 • 1. 1. 2018 Potvrzení o zaměstnání ve školství
  Do získání právní subjektivity škol byli pracovníci na školách (učitelé, správní zaměstnanci, atd.) zaměstnanci Školské správy ONV Praha 1 až Praha 10, později Školského úřadu Praha 1 až Praha 10 nebo Školské správy NVP. Od 1. 1. 2001 byly archivy těchto organizací převedeny pod správu Magistrátu hlavního města Prahy, a proto potvrzení o době zaměstnání z archivních listin vydává odbor školství, mládeže a sportu MHMP.
 • 1. 4. 2015 Školský rejstřík
  Formuláře a pokyny
Celkový počet: 5
Na stránce: