Živnostníci

od 26.1.2015 odbor živnostenský a občanskosprávní přestěhován.

Celkový počet: 5
Na stránce:
 • 5. 10. 2017 Jak získat živnostenské oprávnění
  Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi živnostenskému úřadu.
 • 21. 1. 2015 Nové kontakty na odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP
  Od 26. 1. 2015 odbor živnostenský a občanskosprávní přestěhován.
 • 28. 7. 2010 Jak zrušit živnostenské oprávnění
  Pokud podnikatel hodlá zrušit živnostenské oprávnění, musí podat žádost obecnímu živnostenskému úřadu.
 • 28. 7. 2010 Jak přerušit živnost
  Podnikatel je oprávněn v průběhu trvání živnostenského oprávnění provozování živnosti přerušit.
 • 14. 2. 2008 Nevyžádaná reklama
  Podle § 2 odst. 1 písmo e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje; na šíření reklamy elektronickými prostředky ajeho omezení se vztahuje zvláštní právní předpis, za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.
Celkový počet: 5
Na stránce: