E V I D E N C E    C H O V A T E L Ů   P S Ů

přestěhováno  do 2. patra č. dv. 231a, 231b, 234 a sekr. 228

Jungmannova 29/35, odbor živnostenský a občanskosprávní

tel.: 236 00 2392, 236 00 3102, 236 00 2254, 236 00 2257, 236 00 2317

 
V Ý P I S Y   Z   Ž I V N O S T E N S K É H O   R E J S T Ř Í K U

přestěhováno do 2. patra č. dv. 231 a, 231b, 234 a sekr. 228

Jungmannova 29/35, odbor živnostenský a občanskosprávní

tel.: 236 00 2392, 236 00 3102, 236 00 2254, 236 00 2257, 236 00 2317

správní poplatek: 20,- Kč za každou stránku výpisu