Co můžete získat

Máte možnost oslovit statisíce majitelů čipových karet, jejichž rozšiřování město dále aktivně podporuje, například postupným převodem kuponů PID na výhradně elektronické. Počet občanů vlastnících opencard dosahuje nyní 750 000, do konce roku 2011 se počítá s nárůstem na dvojnásobek.

Majitelé opencard se o vás dozví. Informace o konkrétních partnerech, včetně log a odkazů, budou propagovány na tomto webu.

Můžete se zapojit?

Do komerčního slevového programu se mohou zapojit všechny komerční subjekty, které splňují především následující kritéria:

  • podnikání v souladu s etickými principy a dobrými mravy
  • minimální výše slev 7% na majoritní zboží či služby
  • poskytnutí uvedené slevy na dobu 2 roky (není-li stanoveno jinak)
  • jednoznačné a srozumitelné informování držitelů opencard o výši slev i souvisejících cenách produktů a služeb
  • označení relevantních provozoven poskytujících slevu logem slevového programu

Pravidla programu kladou důraz především na dva body:

  • splnění rovných a transparentních předpokladů pro účast partnerů v tomto programu, založených na nediskriminačním principu,
  • dodržování etických principů činnosti partnerů ve vztahu k zákazníkům

Jak se zapojit?

Zajímá vás zde popsané možnosti slevového programu opencard? Splňujete pravidla a chcete svou společnost přihlásit?

Zde si stáhněte registrační formulář a vyplněný ho prosím zašlete na e-mailovou adresu slevy@opencard.cz.

Další informace pro zájemce: